Lidt om økonomi

Er der mulighed for hjælp til begravelsen, hvis der ikke er penge i boet? Selvfølgelig er der det!

Askholm Begravelse har som noget nyt, fået mulighed for at hjælpe de fleste familier i disse situationer, så man kan få bisat eller begravet sine kære, uden samtidig at skulle sige ja til en stor økonomisk forpligtelse eller “være tvunget til at afskrive” afdødes bo og ejendele.

Hvad sker der og hvad skal vi som familie gøre, hvis vi kommer i denne situation? I kontakter os og forklarer familiens ønsker.

  • Vi påtager os, hvis det er muligt, herefter alle praktiske opgaver, til begravelsen/bisættelsen er vel overstået
  • Vi laver, efter nærmere aftale, selve dødsbobehandlingen
  • Vi laver nødvendige dokumenter for opsigelse af lejemål, telefon osv.
  • Vi ansøger om begravelseshjælp
  • I undgår at skulle møde i skifteretten

Kort sagt – påtager vi os alt det praktiske til boet er tømt og afsluttet.

Vores hjælp sikre, at I som familie kan få den højtidelighed og det indhold af boet der ønskes, uden en stor økonomisk belastning til følge.

Kontakt os, så skal vi forklare og hjælpe igennem denne vanskelige proces.

FAKTA om en kommunal begravelse

Flere og flere familier kæmper desværre med at få økonomien i dagligdagen til at hænge sammen.

Mister man et familiemedlem, der ikke har nogen opsparing eller formue, som kan hjælpe med at betale udgiften til højtidelighed, så opstår der en øget økonomisk belastning hos den familie, der påtager sig forpligtelserne som anmelder af et dødsfald.

Hvad gør man så, hvis man som familie ikke har økonomisk overskud til at påtage sig denne forpligtelse, eller hvis afdøde ikke har nogen familie eller andre, der ønsker at påtage sig forpligtelsen som anmelder?

Begravelseslovens siger, at kommunen (afdødes Bopælskommune) er forpligtet til at påtage sig denne opgave hvis familien eller andre ikke kan eller vil.

Beder man kommunen om hjælp, overtager de også boet og forpligtelserne for boet efter den afdøde.

Hvad sker der så, og hvad er det kommunen betaler?

Kommunen tager kontakt til den begravelsesforretning de har en aftale med og beder dem kontakte familien, for nærmere aftale om det praktiske i forbindelse med en handling.

De betaler også omkostningerne, der er fastsat gennem et offentligt udbud – til bedemanden og kirkegården – samt evt. krematorie, hvis afdøde skal bisættes.

Kommunen bestemmer derfor altid:

  • hvilken bedemand eller begravelsesforretning der skal hjælpe familien
  • valg af kiste
  • valg af urne
  • pris og størrelse af blomsteropsætning til kisten
  • gravstedstype (normalt “Fælles askegrav” eller “Fælles kistegrav” – uden mulighed for gravsten eller plade), da omkostningerne til disse 2 typer er billigst.

Hvis kommunen skal hjælpe, må man så komme ind på afdødes bopæl og få nogle af den afdødes private ejendele?

Normalt har man ikke mulighed for adgang til bopælen eller ret til at få eventuelle personlige ejendele og effekter udleveret, som f.eks. familiebilleder, arvestykker, smykker, selv om disse kan have stor betydning og affektionsværdi for den enkelte.

Kommunen overtager altså alt, når de skal hjælpe!