Lidt om det praktiske

Jeg håber, du på denne side kan finde svar på nogle af dine spørgsmål – hvis ikke, så er du som altid meget velkommen til at kontakte mig.

Samtalen

Når en bisættelse eller begravelse skal planlægges, kræver det en samtale mellem bedemanden og familien. I denne samtale gennemgår vi alt det der skal ske, så alle ønsker og tanker bliver belyst og opfyldt. Samtalen finder normalt sted hos familien eller hos bedemanden.

Er et personligt møde ikke muligt, f.eks. hvis familien befinder sig i udlandet eller bare i den anden ende af landet i forhold til bedemanden, så kan samtalen sagtens finde sted gennem telefonen og om muligt med adgang til e-mail.

Prisoverslag

Alle har ret til et prisoverslag, før man indgår en endelig aftale med en bedemand. Som afslutning på enhver samtale, laver jeg et prisoverslag til dig. Det er din garanti for, at de samlede udgifter er fastlagt. Det giver tillid, ro og tryghed.

Overslag før samtalen

Ønsker du et overslag, inden vi mødes, tilbyder jeg selvfølgelig også det. Kontakt mig på telefon eller mail, så giver jeg svar på dine ønsker.

Min sidste Vilje – er et dokument, der med stor fordel kan udfyldes for at hjælpe sine efterladte, med svaret på nogle af de sværeste spørgsmål de kan blive stillet, når en højtidelighed skal planlægges
Du kan hente “Min sidste vilje” her

Du kan også logge ind på minsidstevilje.nu med MitId og udfylde en detaljeret sidste vilje – læs mere her.

Elysium eller en forudbetalt begravelse – er forskellige typer af begravelsesopsparinger, der kan oprettes til betaling af sin egen højtidelighed. Selv om de er købt eller lavet hos en anden kollega, så gælder de selvfølgelig også hos mig. Jeg sørger for udbetaling af det opsparede beløb og fratrækker det på min samlede faktura. Læs mere her.

Skifteretten – bliver automatisk kontaktet, når jeg anmelder dødsfaldet. Skifteretten kontakter derefter direkte anmelderen af dødsfaldet (f. eks. kontaktpersonen for boet), for det videre forløb. Læs mere her.

Begravelseshjælp – er noget vi alle har krav på, selvfølgelig altid bestemt ud fra gældende love og regler. Se mere her.

Adgang til afdødes bo – har man normalt ikke ret til, før anmelderen har fået en skifteretsattest. Denne attest sikre arvingernes rettigheder og eventuelle nedskrevne ønsker i et testamente.

Begreber og forklaringer

 • Højtidelighed = betegnelsen for det samlede arrangement, ved en begravelse eller bisættelse
 • Begravelse = kisten begraves i jorden
 • Bisættelse = kisten brændes på krematoriet
 • Ceremoni = den rituelle del af højtideligheden f.eks i en kirke, hvor familien tager afsked
 • “Boet” = betegnelse for afdødes samlede aktiver og passiver
 • Anmelder = den person der anmoder/bestiller en begravelse eller bisættelse
 • Dødsbobehandling = opgørelse af boet og praktisk kontakt til Skifteretten

Visse ting skal gøres med det samme – andre kan vente lidt.
Se mere herunder.

Lidt om alt det praktiske

Der findes en hel del ting, som kræver handling og opmærksomhed efter et dødsfald.

Det kan f.eks. være at holde øje med det tomme hus, at køleskabet samt fryseren bliver tømt og eventuelle husdyr bliver passet, eller man skal afhente eventuelle ting på sygehuset, som den afdøde havde med.

Kontakt til myndighederne

Gennem dødsanmeldelsen får offentlige myndigheder (f.eks. folkeregisteret) besked om dødsfaldet.

Når folkeregistreret har registreret dødsfaldet, modtager alle som er koblet til dette system automatisk besked. Det kan f.eks. være forsikringsselskaber, pensionskasser og ATP, som så går i gang med at udbetale eventuelle beløb til de efterladte.

Skifteretten

Når Skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen går den straks i gang med at behandle den. Du bliver kontaktet på email eller pr. brev – alt efter ønske og bedt om at indsende nødvendig dokumentation.

Dette er for mange mere behageligt end personligt fremmøde.

Posten

Ønsker man at få den afdødes post videresendt, skal man fra Skifteretten have en attest som giver ret til dette.

Tv-licens

Afmeldes automatisk via folkeregistreret.

Hus eller lejemål

Bor man i eget hus er der normalt ingen store ændringer man er nødt til at foretage sig. Rådfør dig dog gerne med en advokat.

Bor man til leje kan det være nødvendigt at opsige et lejemål eller ændre lejers navn.

 • Opsige lejemål – skriftligt
 • Ændre navn på lejekontrakt

Forsikringer

Som udgangspunkt vil forsikringsselskaberne altid automatisk få besked om dødsfaldet. Dog kan det være nødvendigt, at man selv kontakter dem ved f.eks. ændring af forsikringstagernavnet (ved ægtefæller/samlever ) eller for at opnå en hurtigere ekspeditionstid.

 • Livsforsikring
 • Gruppeliv
 • Ulykkes
 • Hus
 • Sommerhus
 • Rejse
 • Bil / Båd

Pengeinstituttet

Pengeinstituttet for automatisk besked fra folkeregistreret og lukker herefter den afdødes konti og fælleskonti. Har man, som ægtefæller eller samboende fælles konti, vil det være en god idé, at man hurtigst muligt får oprettet en ny konto, som nye indbetalinger fra ATP, pensioner, løn mv. kan indbetales på.

Hermed sikre man sig, at nye indbetalinger kan bruges indtil de fælles konti igen bliver frigivet og åbnet.

 • Oprette ny konto
 • Betalingsservice – aftaler på afdødes konti

Fagforening

Bedemanden giver gerne besked til fagforeningen om dødsfaldet. Ved eventuel udbetaling fra fagforeningen, kan det være nødvendigt at sende en kopi af dåbs- og vielsesattest, som dokumentation. Formularer til brug for ansøgning udleveres af bedemanden.

 • Ansøgningsskema
 • Kopi af attester

Andet

F. eks. afmelde:

 • indkaldelse fra sygehus
 • el – gas – olie
 • vinduespudser
 • aviser og ugeblade
 • telefon og internet
 • snerydning

Ændre:

 • skatteforhold
 • boligsikring
 • varmehjælp
 • sende medicin retur til apotek
 • returnerer hjælpemidler (husk kvittering)
 • give besked til Hjemmeplejen
 • tømme af køleskab/fryser
 • vande blomster
 • kontrol af opvarmning
 • jagttegn/våben (spørg Politiet)