Dødsbobehandling

Ring

42 40 44 41

alle årets dage!

Askholm Begravelse

Faaborgs - Brobys - Ringes Begravelsesforretning


lokal bedemand i nærområdet


Ring

42 40 44 41

døgnet rundt!


Hjælp til DØDSBOBEHANDLING?


Dødsbobehandling er normalt noget de fleste mennesker ikke rigtigt kender meget til. Dette skaber tit en del spøgsmål i forbindelse med den samtale vi har, om planlægningen af en begravelse eller bisættelse.


Derfor tilbyder jeg også min hjælp til dette arbejde - som en naturlig fortsættelse af den kontakt vi har gennem planlægningen af højtideligheden.


Vi tilbyder vores hjælp til:


  • Praktisk kontakt til skifteretten
  • Udfyldelse af nødvendige dokumenter for skifterettens behandling af boet
  • Evt. transport og hjælp ved møde i skifteretten
  • Ansøgning om endelig begavelseshjælp - når skifteretsattesten er klar
  • Udfærdigelse af dokumenter til opsigelse af lejemål, telefon osv.
  • Evt. andet der måtte være nødvendigt eller ønskeligt for boets afslutning


Kontakt os for at høre mere om hjælp til dødsbobehandling


________________________



Fakta om skifteformer for et dødsbo


Boudlæg

Boudlæg vil sige, at afdødes ejendele uden videre overtages af den eller de nærmeste efterladte mod, at de betaler den afdødes begravelse. Boudlæg er en relevant mulighed, når der er mindre end 44.000 kr. i boet. (gældende for 2018, reguleret årligt).

 

Ægtefælleudlæg

Hvis den afdøde var gift og ægteparrets formue, inklusiv evt. særeje og pensioner mv., er under 760.000 kr. (gældende for 2018, reguleres årligt), så har den efterladte ret til at overtage hele boet mod at overtage boets gæld. Ægtefællen får her, uden videre, ret til at overtage den efterladtes bo og de øvrige arvinger får ingenting.


Hvis boet udleveres til ægtefælleudlæg, har det dog arvemæssig betydning mange år frem i tiden. Dvs., at når den efterladte ægtefælle dør, vil halvdelen af hendes/hans dødsbo gå til førstafdødes arvinger – uanset hvor meget det er blevet forøget i mellemtiden.

 

Uskiftet bo

Hvis den afdøde var gift, og ægteparret har formuefællesskab og/eller skilsmissesæreje, har den efterlevende ægtefælle mulighed for – og krav på – at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at den efterlevende kan udskyde udbetalingen af arven og har derfor bedre mulighed for f.eks. at blive boende i den samme bolig. Den efterladte ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med ægteparrets fælles børn eller med afdødes børn fra et tidligere forhold, hvis disse ”særbørn” accepterer det.


Den efterlevende ægtefælle er dog nødt til skifte boet, hvis han/hun på et senere tidspunkt ønsker at gifte sig.

 

Privat skifte

Privat skifte betyder, at arvingerne selv står for bodelingen. Det foregår som regel ved, at arvingerne giver deres fuldmagt til en advokat, som tager sig af alle relevante ekspeditioner og beslutninger. Det kan være betryggende at lægge ansvaret over på en advokat, da der er overraskende meget, der skal tages hånd om, f.eks. skattemæssigt – og oveni skal sorgen over at have mistet en nærtstående bearbejdes.


Det er skifteretten, der giver tilladelse til, at boet behandles som et privat skifte, men alle arvingerne skal være enige. Hvis arvingerne bliver uenige under bobehandlingen, overgår dødsboet til bobestyrerbehandlingen.


Under bobehandlingen skal de dele af dødsboet, som arvingerne ikke ønsker at arve, sælges fra. Når dødsboets aktiver er solgt og skifteretten og SKAT har godkendt boopgørelsen, kan boet afsluttes.

 

Bobestyrerbehandling

Bobestyrerbehandling træder i kraft, hvis betingelserne for privat skifte ikke er opfyldt. F.eks. hvis arvingerne ikke kan blive enige. Bobestyreren vil typisk være en advokat udpeget af skifteretten, eller en advokat, som den afdøde selv har udpeget i sit testamente. Bobestyreren træffer alle afgørelser i bobehandlingen, men alle væsentlige beslutninger skal forelægges arvingerne.

 


Boafgift


Når boet bliver behandlet ved privat skifte og ved bobestyrerbehandling, skal boet betale boafgift og eventuelt tillægsboafgift. Disse afgifter kaldes i folkemunde ofte for arveafgift. Afgiften er en procentdel af boets værdier, og hvor meget de enkelte arvinger skal betale, afhænger af, hvor tæt den familiemæssige tilknytning til afdøde er.

Askholm Begravelse -  BROBY - FAABORG - RINGE - CVR.: 20070692       

Sinebjergvej 41 - 5600 Faaborg / Algade 7 - 5750 Ringe

Copyright © 2017 - Askholm Begravelse