Hvor kan jeg klage?

Ønsker du at klage over en bedemand?

Du skal kontakte mig, hvis du mener at der er blevet lavet en fejl eller opstået en misforståelse.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet behandler klager over forbrugerkøb – dvs. klager over køb af tjenesteydelser, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende (bedemand).

Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem er opdelt i to faser: En mæglerfase og en nævnsbehandling, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mæglerfasen.

Det betyder derfor, at en forbrugerklage altid først vil blive forsøgt at blive løst mellem parterne via Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Bliver køber og sælger ikke enige om en løsning her, kan køberen gå videre til Forbrugerklagenævnet.

Tvisten skal vedrøre en ydelse/køb på mindst 1.100 kr.
Gebyret for at starte en klagesag hos Mæglingsteamet er 100 kr.
Gebyret for at gå videre med sagen hos Forbrugerklagenævnet er 400 kr.
Få en trin-for-trin guide til at starte en sag hos Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Start din klage på Klageportalen (kræver MitID)

Har du spørgsmål, som guiden ikke besvarede, kan du kontakte:

Nævnenes Hus

www.naevneneshus.dk
nh@naevneneshus.dk
Toldboden 2, 8800 Viborg
Telefon +45 72 40 56 00
Ring man.-tors. 9-15 eller fre. 9-12

Nævnenes Hus i Viborg er en selvstændig styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet.