Askespredning

Bruger du mig som bedemand, tilbydes ASKESPREDNING, som en del af min service.

Er ønsket at få afdødes aske spredt i åbent hav, er dette en mulighed.

Jeg tilbyder at sejle ud, sammen med dem der ønsker det (dog maksimum 8 personer) for at sprede afdødes aske i havet.

Vi tjekker vejrudsigten og laver en aftale om dagen og tidspunktet – mødes ved båden og iklædes redningsvest og alle instrueres om turen før afgang.

Så sejler vi ud i det skønne sydfynske øhav og finder det sted, der passer dig/jer bedst. Her spredes asken i vandet, måske sendes en blomst eller en tegning sammen med asken, vi synger en salme/sang eller også nyder vi bare havets stilhed og naturens skønhed – alt efter ønske.

Efter denne lille ceremoni sejler vi retur til havnen.

Har du spørgsmål til Askespredning, så ring gerne til mig på (+45) 42 40 44 41.

Hent blanket for “Askespredning i åbent hav” her

Kirkeministeriets krav for askespredning i åbent hav

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.

Her kan du hente blanketten ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for.

Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Husk datering og underskrift.

Kravet om, at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan fraviges, hvis der ikke er tvivl om, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet.

De tilladelser, som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008, vil fortsat være gældende. Hvis du allerede har fået en tilladelse fra Kirkeministeriet til, at din aske til sin tid kan spredes over åbent hav, så gælder denne tilladelse stadig, og du skal ikke foretage dig yderligere.